HAWAII

CASHBACK

Změnila jsem americkou HIGH SCHOOL

Půl roku v USA

Stipendium na střední školu v USA

Bike Rally, RenFest, Festival of Lights

Austin/San Antonio Trip Den 2